Sơ đồ công ty - Dược Phẩm Tâm Bình
Kiểm tra đơn hàng Tuyển dụng
 • vi
 • en
 • Giới thiệu công ty dược phẩm Tâm Bình
  Lê Thị Bình
  Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
  Nguyễn Minh Hoàng
  Phó tổng giám đốc
  Nguyễn Thế Hùng
  Phó tổng giám đốc
  Nguyễn Thế Cường
  Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc nhà máy
  Ban kiểm soát
  Phòng
  kế toán
  Phòng
  TT-Marketing
  Phòng hành chính
  nhân sự
  Phòng
  Kinh doanh
  Nhà máy sản xuất
  KCN Ninh Hiệp
  Gia lâm - Hà Nội
  Tâm Bình Sài Gòn
  Phường 13 Quận 10
  TP Hồ Chí Minh