Sơ đồ công ty - Dược Phẩm Tâm Bình
Kiểm tra đơn hàng Tuyển dụng
 • vi
 • en
 • Giới thiệu công ty dược phẩm Tâm Bình
  Lê Thị Bình
  Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
  Nguyễn Thế Hùng
  Phó tổng giám đốc
  Nguyễn Thế Cường
  Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc nhà máy
  Ban kiểm soát
  Phòng
  kế toán
  Phòng
  TT-Marketing
  Phòng hành chính
  nhân sự
  Phòng
  Kinh doanh
  Nhà máy sản xuất
  KCN Ninh Hiệp
  Gia lâm - Hà Nội
  Tâm Bình Sài Gòn
  Phường 13 Quận 10
  TP Hồ Chí Minh