Diagram - Dược Phẩm Tâm Bình
About Tam Binh Pharmaceutical Company
Lê Thị Bình
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
Nguyễn Thế Hùng
Phó tổng giám đốc
Nguyễn Thế Cường
Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc nhà máy
Ban kiểm soát
Phòng
kế toán
Phòng
TT-Marketing
Phòng hành chính
nhân sự
Phòng
Kinh doanh
Nhà máy sản xuất
KCN Ninh Hiệp
Gia lâm - Hà Nội
Tâm Bình Sài Gòn
Phường 13 Quận 10
TP Hồ Chí Minh