Diagram (07/2019) - Dược Phẩm Tâm Bình
About Tam Binh Pharmaceutical Company
Lê Thị Bình
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
Nguyễn thế Hùng
Phó tổng giám đốc
Ban kiểm soát
Phòng
kế toán
Phòng
TT-Marketing
Phòng hành chính
nhân sự
Phòng
Kinh doanh
Nhà máy sản xuất
KCN Ninh Hiệp
Gia lâm - Hà Nội
Tâm Bình Sài Gòn
Phường 13 Quận 10
TP Hồ Chí Minh

Buy Now Online
(Hotline)
0865 344 349
@type": "Reservation", "name": "liên hệ" } }, "sameAs" : [ "https://www.facebook.com/tambinh.vn/"] }