Ban cố vấn - Dược Phẩm Tâm Bình
Ban cố vấn
PGS.TS Nguyễn Kiều Anh
Viện phó Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia
Ths khoa học Ngô Quốc Luật
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ứng dụng Tài nguyên Dược liệu Việt Nam.
TTƯT.Ths.Bs Nguyễn Thị Hằng
Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Y- Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh
PGS.TS Nguyễn Huy Oánh
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội.
GS.BS Hoàng Bảo Châu
Nguyên viện trưởng viện YHCTVN
GS.BS Dương Trọng Hiếu
Nguyên Trưởng phòng Y Vụ, Vụ Y học cổ truyền, Bộ Y tế.