PGS.TS Nguyễn Huy Oánh | Dược Phẩm Tâm Bình
Kiểm tra đơn hàng Tuyển dụng
 • vi
 • en
 • Ban cố vấn
  PGS.TS Nguyễn Huy Oánh

  PGS.TS Nguyễn Huy Oánh

  Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội. Cố vấn chiến lược kinh doanh cho Tâm Bình.

  Trình độ: PGS.TS Kinh tế. Dược sĩ Đại học.

  Quá trình công tác:

  1970 – 1983:  Giảng viên chính Trường Đại học Dược Hà Nội.

  1983 – 1994: Phó Hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội.

  1994 – 1996: Giảng viên chính Trường Đại học Dược Hà Nội.

  3/1996 – 11/2009: Giảng viên chính và giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

  Một số đề tài khoa học:

  – Luận án TS: Phát triển các thành phần kinh tế trong  ngành Dược ở Việt Nam.

  – Sách: Tư tưởng kinh tế HCM với xây dựng nền kinh tế định hướng XHCN ở VN hiện nay.

  – Một số bài báo về kinh tế dược:

  + Xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc  ở Việt Nam.

  +  Kinh tế dược quốc doanh trong cơ chế thị trường.

  + Phát triển thành phần kinh tế dược ở Việt nam hiện nay- Thành tựu và vấn đề.

  + Một số ý kiến về màng lưới phân phối thuốc tại cơ sở trong cơ chế thị trường.

  + Tăng cường vai trò quản lý nhà nước với kinh tế Dược.

  – Là thành viên tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và hơn 20 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học. Hướng dẫn nhiều sinh viên Dược làm luận văn tốt nghiệp về kinh tế Dược và khoảng hơn 30 Thạc sĩ và 6 Tiến sĩ về Kinh tế chính trị;…

  Với kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm phong phú, PGS.TS Nguyễn Huy Oánh hiện là cố vấn chiến lược kinh doanh cho Tâm Bình.

  Ban cố vấn

  PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu
  PGS.TS. Trịnh Văn Lẩu - Nguyên Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương
  GS.BS Hoàng Bảo Châu
  Nguyên Viện trưởng Viện YHCT Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.
  GS.BS Dương Trọng Hiếu
  Nguyên Trưởng phòng Y Vụ, Vụ Y học cổ truyền, Bộ Y tế. Tiến sĩ ngành YHCT đầu tiên.
  PGS.TS Nguyễn Huy Oánh
  Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội. Cố vấn chiến lược kinh doanh cho Tâm Bình.