PGS.TS Nguyễn Huy Oánh
Ban cố vấn
PGS.TS Nguyễn Huy Oánh

PGS.TS Nguyễn Huy Oánh

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội.

Trình độ: PGS.TS Kinh tế. Dược sĩ Đại học.

Quá trình công tác:

1970 – 1983:  Giảng viên chính Trường Đại học Dược Hà Nội.

1983 – 1994: Phó Hiệu trưởng Đại học Dược Hà Nội.

1994 – 1996: Giảng viên chính Trường Đại học Dược Hà Nội.

3/1996 – 11/2009: Giảng viên chính và giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Một số đề tài khoa học:

– Luận án TS: Phát triển các thành phần kinh tế trong  ngành Dược ở Việt Nam.

– Sách: Tư tưởng kinh tế HCM với xây dựng nền kinh tế định hướng XHCN ở VN hiện nay.

– Một số bài báo về kinh tế dược:

+ Xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc  ở Việt Nam.

+  Kinh tế dược quốc doanh trong cơ chế thị trường.

+ Phát triển thành phần kinh tế dược ở Việt nam hiện nay- Thành tựu và vấn đề.

+ Một số ý kiến về màng lưới phân phối thuốc tại cơ sở trong cơ chế thị trường.

+ Tăng cường vai trò quản lý nhà nước với kinh tế Dược.

– Là thành viên tham gia một số đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và hơn 20 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học. Hướng dẫn nhiều sinh viên Dược làm luận văn tốt nghiệp về kinh tế Dược và khoảng hơn 30 Thạc sĩ và 6 Tiến sĩ về Kinh tế chính trị;…

Ban cố vấn

PGS.TS Nguyễn Kiều Anh
Viện phó Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia
Ths khoa học Ngô Quốc Luật
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển ứng dụng Tài nguyên Dược liệu Việt Nam.
TTƯT.Ths.Bs Nguyễn Thị Hằng
Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Y- Dược cổ truyền Tuệ Tĩnh
PGS.TS Nguyễn Huy Oánh
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội.