Achievements (05/2019) - Dược Phẩm Tâm Bình
About Tam Binh Pharmaceutical Company
CEO Le Thi Binh received “Golden Rose cup” 5 years in a row

"Golden Rose cup" is one of the highest awards of Vietnamese government for excellent business woman

Top 1 “Best Vietnamese product – chosen by customers”

Vien Khop Tam Binh (osteoarthritis product) was voted Top 1 "Best Vietnamese product - chosen by customers" in 2018

Tam Binh Pharmaceutical company won “Vietnamese Top Branding” award

Tam Binh Pharmaceutical company won "Vietnamese Top Branding" award in 2017

tam binh prize

Cúp Bông Hồng Vàng

Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu


Buy Now Online
(Free Hotline)
1800 6568