Khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng Archives | Dược Phẩm Tâm Bình - Mang Cả Tâm Tình Trong Từng Sản Phẩm

TAGS: Khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng

Tâm Bình tổ chức thành công khóa đào tạo chuyên môn và kỹ…

10/04/2021
Trong 2 ngày 8 – 9/4, tại Trụ sở Công ty, Dược phẩm Tâm Bình đã tổ chức thành công khóa đào tạo…